Câu hỏi 304: Loa phóng, loa dù, loa dẫn, loa ru thường sử dụng những loại loa nào?

Trả lời:

–   Loa phóng thường sử dụng các loại loa như Hp 3000 – Sh 230; Hp 4000 – Sh 240; Hp 5000 – Sh 250, Hp 6000 – Sh 260 hoặc tương đương. Loa lục giác ngoài trời có thể sử dụng các loại loa như AX 61, AX 65, Hp 1000 – Sh 210; Hp 2000 – Sh 220; HP 4000 – Sh 240; HP 5000 – SH 250 hoặc tương dương. Loa dẫn có thể sử dụng TCV 61, TCV 60, SHL 60, SHL 61, PZ 16, AX 61, AX 65, HP 1000 – SH 210; Hp 2000 – SH 220; Hp 3000 – SH 230; HP 4000 – SH 240 hoặc tương đương. Loa ru có thể sử dụng TCV 60, TCV 61, SHL 60, SHL 61, SB 120, NX 2, NX 5, JYP 310, BIRD SOUND 2, AX 60, AX 61, AX65 hoặc tương đương.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *