Câu hỏi 302: Một người hoàn toàn không biết gì về nhà yến, nhưng muốn tìm hiểu về thiết bị loa thì làm như thế nào?

Trả lời:

–    Muốn tim hiểu về thiết bị loa nhà nuôi chim yến, có thể đến các cửa hàng vật tư thiết bị nuôi chim yến gần nhất, hoặc tìm đến các đơn vị tư vấn kỹ thuật uy tín.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *