Câu hỏi 301: Cách đặt loa dẫn để đảm bảo thành công nhà yến mói và giữ chim mói?

Trả lời:

–  Việc lắp đặt vị trí loa dẫn cần phải thực hiện bởi những kỹ thuật có kinh nghiệm, hướng loa dẫn cần hướng về hướng đón chim khi vào nhà, không lắp hướng vào tường hay nhiều hướng khác nhau làm chim không tìm được lối vào các phòng nuôi. Việc giữ chim mới ở lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Loa dẫn lắp đúng kỹ thuật sẽ dẫn chim vào sâu và vào các phòng nuôi tốt hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *