Câu hỏi 300: Trong khu dân cư, khi phát loa nhà nuôi chim yến có nên sử dụng âm ly siêu thanh không, xin cho biết các thông số và cách sử dụng một số âm ly siêu thanh?

Trả lời:

–  Hiện tại việc sử dụng âm ly đưa tần số âm lên cao ở mức siêu âm tai người không thể nghe thấy chưa thực sự mang lại hiệu quả, chưa có kiếm chứng cụ thể. Vì vậy, những nhà nuôi yến trong khu dân cư nên chọn những âm thanh nhẹ nhàng, mở với âm lượng vừa phải.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *