Câu hỏi 299: Có cần đi loa ru tiếng mẹ con và loa tiếng bầy đàn riêng không?

Trả lời:

–   Theo phần lớn kỹ thuật đang áp dụng hiện nay, âm thanh trong nhà sẽ sử dụng 2 âm, âm mẹ con đối vói loa 2D và âm bầy đàn sử dụng cho hệ thống loa chùm 4D. Tuy nhiên, tùy theo từng kỹ thuật, từng loại âm thanh mà bố trí loa cho phù hợp. Chung hay riêng đều được và phụ thuộc chính vào âm thanh và cách bố trí loa.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *