Câu hỏi 298: Cho em hỏi lắp bao nhiêu loa trong diện tích 100m2 sàn là tốt nhất cho việc đầu tư và dẫn dụ chim yến?

Trả lời:

–  Việc bố trí loa tùy thuộc vào mỗi kỹ thuật và tùy theo dòng loa. Theo cách bố trí loa của phần lớn Kỹ thuật ở Việt Nam thì tôi đưa ra con số tương đối với 100m2 sàn như sau: 100 – 200 loa ru, 6 – 10 loa dẫn, 2-4 loa cửa, 1 loa lục giác, 3 loa phóng (có hoặc không tùy vùng, tùy kỹ thuật).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *