Câu hỏi 297: Có nên gắn loa lục giác trong phòng lượn không vì để phía ngoài nhà yến thường bị hàng xóm phản ánh gây phiền hà?

Trả lời:

–    Đây là câu hỏi hay. Để cũng được nhưng âm lượng vừa phải và nhỏ hơn loa dân đe rút chim vào sâu hơn. Cũng cần tìm hiểu thêm và ứng dụng loa phóng lắp trong phòng lượn…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *