Câu hỏi 296: Thanh gỗ chất lượng AB là như thế nào?

Trả lời:

–    Thanh gỗ chất lượng AB là gỗ có một nửa là phần lõi (tâm gỗ) và một nửa là dác gỗ. Dác gỗ thường có màu nhạt hơn so với lõi gỗ có màu sẫm nên rất dễ phân biệt. Phần dác gỗ này lại chính là phần “thức ăn” hấp dẫn thu hút mối, mọt hơn phần lõi gỗ. Nên gỗ AB có giá thành rẻ hơn gỗ AA.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *