Câu hỏi 291: Có nên sử dụng gỗ tại địa phương để tiết kiệm chi phí hay không?

Trả lời:

–   Nếu gỗ đạt tiêu chuẩn nhà yến thì tận dụng được nhưng phải qua hấp sấy đúng quy trình. Gỗ phải đảm bảo không mùi, không dầu, không quá cứng, bào láng và xẻ rãnh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *