Câu hỏi 288: Gỗ đã mốc có nên xử lý rồi tiếp tục dùng làm thanh giá tổ hay không?

Trả lời:

– Tuyệt đối không nên lắp gỗ vào nhà nuôi chim yến khi gỗ đã bị mốc. Nếu đưa vào một thời gian hoạt động mói phát hiện môc thì tùy vào việc gỗ bị mốc nặng hay nhẹ mà có the xử lý. Trường họp mốc nặng là khi mốc đã xâm nhập sâu vào trong thớ gỗ thì nên thay phân gỗ này. Trường họp gỗ chỉ mốc nhẹ do môi trường bên ngoài tác động khiến thanh tổ bị mốc trắng thì có thể xử lý và sử dụng lại.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *