Câu hỏi 287: Xử lý gỗ bằng cách phơi nắng có được hay không?

Trả lời:

–    Không nên dùng gỗ xử lý băng cách phơi nắng. Vì tấm gỗ tiếp xúc ánh nắng không đồng đêu, phơi năng chỉ khô bê ngoài và hồi ẩm gây mốc vì bên trong còn ấm, chưa kể phơi nắng gỗ sẽ bị cong vênh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *