Câu hỏi 286: Hiện nay, nguồn gỗ Bạch Tùng dần khan hiếm, có nên dùng gỗ Bạch Tùng ghép làm thanh giá tổ hay không? Chất liệu keo ghép có ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

–    Không nên dùng gỗ bạch tùng ghép vì hai hay nhiều miếng ghép lại không đồng chất sẽ dễ hư hỏng và keo ghép ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả dẫn dụ cũng như chất lượng tố.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *