Câu hỏi 285: Dùng gỗ ghép công nghiệp làm thanh giá tổ được hay không? Tại sao?

Trả lời:

Không nên dùng thanh giá tổ là gỗ ghép công nghiệp vì đa phần gỗ công nghiệp có mùi dầu, chất lượng gỗ không đồng nhất, có sử dụng keo để ghép. Rủi ro sẽ cao khi sử dụng vật liệu này làm thanh giá tổ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *