Câu hỏi 283: Độ dày mồng thanh giá tổ có ảnh hưởng tới nhà nuôi chim yến như thế nào?

Trả lời:

–  Độ dày thanh giá tổ dưới 15 mm khi lắp sẽ không được chắc chắn, chim yến sẽ khó định vị bằng âm dội. Độ dày thanh giá tổ nên từ 20-25mm là tốt nhất.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *