Câu hỏi 282: Thanh giá tổ không bào, không xẻ rãnh có ảnh hưỏng gì đến tốc độ phát triển chim hay không?

Trả lời:

–    Chim yến sẽ dễ bám, dễ làm tổ hơn khi thanh ván tố được xẻ rãnh. Bề mặt gỗ cần bào láng và xẻ rãnh sẽ ít bám bụi bẩn, khó đọng hơi nước trên bề mặt gỗ, hạn che được mốc phát triền. Với điều kiện cạnh tranh như hiện nay, cần bào và xẻ rãnh thanh gỗ giá tổ để góp phần tăng hiệu quả dẫn dụ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *