Câu hỏi 279: Xử lý thanh giá tố gỗ bị mốc bằng giấm gỗ như thế nào?

Trả lời

Chuẩn bị: Một xô nước sạch, một xô dung dịch giấm gỗ, khăn lông sạch.

Thực hiện: Khăn nhúng vào dung dịch giấm gỗ, vắt cho ráo nước rồi lau trực tiếp vào thanh giá gỗ bị mốc. Sau đó giặt khăn trong xô nước sạch, vắt ráo nước. Cứ như thế lặp lại lau hết những chỗ bị mốc…

Kết thúc: Dùng bỉnh xịt pha dung dịch giấm gỗ Tacali Plus với nước phun khắp môi trường trong nhà yến. Ngừng hẳn hệ thống tạo ẩm trong vòng 1-2 tháng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *