Câu hỏi 273: Có hiện tượng gỗ Meranti nhập về sau một thời gian chuyển màu. Vậy chất lượng gỗ như thế nào?

Trả lời:

–    Gỗ meranti đối màu do các hợp chất phân tử có trong gỗ như xenluloza (40-50%), hemixenluloza (15-25%), lignin (15-30%) và một số chất khác phản ứng oxy hóa trong điều kiện có hơi ẩm và ánh sáng làm sẫm màu gỗ, trong điều kiện nhà nuôi chim yến khí amom và hơi ầm cũng làm sậm màu gỗ. Việc đánh giá chất lượng gỗ xử lý không đạt dẫn đến hiện tượng biến màu cần xem xét yếu tố bảo quản.

Hình: Gỗ Meranti

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *