Câu hỏi 271: Gỗ SWO-2 là loại gỗ gì? Có đặc tính như thế nào?

Trả lời:

–    Nói đến gỗ SWO-2 là gỗ Red meranti – sến đỏ đã được xử lý theo tiêu chuẩn nhà nuôi chim yến, và được cắt theo quy cách để thuận lợi cho việc lắp ghép. Đặc tính của gỗ SWO-2 là gỗ không mùi hoặc mùi đặc trưng nhẹ, gỗ mềm, nhẹ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *