Câu hỏi 267: Theo được biết, một số công ty lớn về thi công lắp đặt nhà nuôi chim yến thường xuyên thiếu gỗ, vậy có nên tin tưởng hoàn toàn kỹ thuật của các công ty này, chấp nhận gỗ xấu có dấu hiệu bị mốc hay không?

Trả lời:

–   Dù công ty lớn hay công ty nhỏ, trường hợp thiếu sót đều có thể xảy ra. Những công ty hoạt động có hệ thống, khi chuyển vật tư thiết bị đến công trình, cần có sự kiểm tra và xác nhận của chủ đầu tư trước khi tiến hành lắp đặt. Vì thế khi phát hiện gỗ xấu có dấu hiệu bị mốc, cần kiên quyết không chấp nhận lắp đặt

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *