Câu hỏi 259: Tại sao tổ yến từ lam xi măng có giá thấp hoặc không ai mua?

Trả lời:

–    Vì tố yến từ những nhà yến sử dụng lam xi măng thường bị dính nhiều cát, bụi, khó gia công. Ngoài ra, nhiều ngưòi nghi ngờ tổ yến từ lam xi măng bị nhiễm nhiều chất độc hại có trong xi măng ảnh hưỏng tới sức khỏe con người.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *