Câu hỏi 258: Làm xi măng (bê tông) có dùng làm thanh to được không?

Trả lời:

–  Lam xi măng vẫn dùng làm thanh tố cho nhà yến được nhưng tổ yến thu hoạch từ làm xi măng không được đánh giá cao về chất lượng. Thị trường nước ngoài từ chối nhập khẩu.

Hình: Thanh ván tổ bằng lam bê tồng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *