Câu hỏi 256: Nên chọn loại đá nào để làm thanh giá tổ?

Trả lời:

– Có thể dùng đá vôi, đá xanh tiêu sáng phỏng theo đá hang yến Cù Lao Chàm và các đá mô phỏng theo các đảo yến. Không nên dùng đá tổ ong dễ nhiễm kim loại nặng, đá granit thì mặt đá trơn bóng. Khi sử dụng thanh đá can tính đến các yếu tố kết cấu, thanh đá nặng hơn các vật liệu khá khó đi dây, loa và vấn đề an toàn khi đi trong nhà nuôi chim yến

Hình : Ảnh nhà lắp đặt thanh đá làm tổ (Nguồn internet)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *