Câu hỏi 254: Nhà nuôi chim yến gần sát đường ray xe lửa có ảnh hưởng gì không?

Trả lời:

–    Thực tế vẫn có nhà yến liền kề đường ray xe lửa vẫn thành công. Tuy nhiên, với điều kiện dẫn dụ cạnh tranh như hiện nay không nên làm nhà yến gần đường ray xe lửa vì xe lửa chạy qua gây chấn động nhà yến, nhất là về ban đêm.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *