Câu hỏi 253: Cho em hỏi, em định xây nhà nuôi chim yến cạnh cây xăng dầu, không biết chim yến có kỵ mùi xăng hay không?

Trả lời:

–    Nhà yến gần cây xăng dầu vẫn làm được. Trên thực tế các xe tải đậu ở các cây xăng dầu, chở hàng hóa có thu hút côn trùng tập trung, chim yến vẫn đảo lượn kiếm ăn cạnh các xe tải này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *