Câu hỏi 252: Có nên làm nhà nuôi chim yến giữa khu vực có nhiều trụ thu phát sóng viễn thông xung quanh không?

Trả lời:

–   Hiện tại chưa có nghiên cứu và công bố của các nhà khoa học về sóng viễn thông có ảnh hưởng đến chim yến. Tuy nhiên, về mặt công nghệ trong tương lai có thể sóng viễn thông sẽ ảnh hưởng đến con người và chim yến nhiều hơn, nên cân nhắc tim hiểu kỹ trước khi làm nhà nuôi yến.

Hình: Nhà nuôi yến gần trạm thu phát sóng

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *