Câu hỏi 251: Những tài liệu trên mạng đều khuyên nên làm nhà nuôi chim yến gần những nhà yến thành công, trong vùng kiếm ăn, trên đường chim bay, vậy tại sao vẫn có nhiều nhà không thành công bên cạnh những nhà yến thành công?

Trả lời:

–  Nói về nhà yến không thành công thì ở đâu cũng có, có hàng trăm lí do dẫn đến nhà yến thất bại. Thất bại phần lớn là do con người như: chủ nhà tự làm, chủ nhà chọn nhầm kỹ thuật lấy nghề yến là nghề tay trái, kể cả kỹ thuật lâu năm nhưng không lường hết điều kiện sinh cảnh, khí hậu cũng có thất bại,.. (Tham khao sách “188 lý do dẫn đến nhà nuôi chim yến thất bại ”).

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *