Câu hỏi 248: Nhà yến xây dựng trên nên đất có diên tích 4x20m (nuôi yến 2 tầng trên, 2 tầng dưới ở) trong vùng có nhiều nhà yến thành công có khả năng thành công hay không?

Trả lời:

–    Xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu vực đã có nhiều nhà yến thành công thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, nhưng phải đúng quy định Nhà nước về nhà yến trong khu dân cư. Đối với chiều rộng 4m thì cần bố trí ngăn phòng cho hợp lý. Những vùng quá nhiều nhà yến như Cân Giờ, Rạch Giá, Tam Quan Bắc, Gò Công,… thì không nên đâu tư nhà nuôi chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *