Câu hỏi 247: Đất nông nghiệp có xây dựng nhà nuôi chim yến được không?

Trả lời:

–   Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thề nào cho phép xây dựng nhà kiên cố trên đất nông nghiệp. Vì thế đất nông nghiệp cân chuyến đối sang đất thố cư và xin giấy phép xây dựng nếu có quy định, để tránh rắc rối sau này. Tuy nhiên nếu lập dự án trang trại nuôi yến hay làng yên để được cấp phép xây nhiều căn nhà yến trong một dự án thì không cần chuyến đổi sang đất thổ cư.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *