Câu hỏi 246: Nếu xây dựng nhà nuôi chim yến giữa rừng cao su thì vị trí từ chân tường đến hàng cao su giáp nhà nuôi yến cần khoảng cách bao nhiêu là phù hợp?

Trả lời:

–   Việc xây dựng nhà nuôi chim yến trong rừng trồng cây lâm nghiệp, công nghiệp là khả thi. Khoảng cách từ nhà nuôi chim yến đến hàng cao su giáp nhà yến cần đảm bảo không cho các loại thiên địch dễ tiếp cận được  nhà yến; khoảng cách cụ thể tùy thuộc vào độ cao của nhà yến, cửa miệng hang không bị che khuất so với ngọn cây trong vòng bán kính tối thiếu 10m.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *