Câu hỏi 245: Ở miền Nam, hiện nay xây nhà nuôi yến trong khu dân cư được không? Có một số tỉnh đã quy hoạch và đa phần chưa quy hoạch vậy trong thời gian sắp tới có quy hoạch hay không?

Trả lời:

–    Việc xây dựng nhà yến trong khu dân cư là không khuyến khích, và đã có một số tỉnh quy định vùng câm nuôi chim yến. Vấn đề quy hoạch là chuyện sớm muộn, tùy theo chủ trương và kế hoạch của mỗi tỉnh xây dựng. Hiện tại chưa có phân quyền quản lý cụ thế cho đơn vị nào chuyên trách quản lý, nên việc cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến là sự uyển chuyển của một số tỉnh thành.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *