Câu hỏi 241: Tôi dự định xây nhà yến, trong khu vực đã có 2-3 nhà yến thành công, vậy trước khi xây có cần khảo sát nữa hay không?

Trả lời:

–   Không cần khảo sát chim yến khu vực này nữa vì đã có nhà yến thành công. Chỉ cần khảo sát hướng và điều kiện đế xây dựng nhà yến xem có phù hợp quy hoạch hay không, có nằm trong khu vực không cho xây nhà yến không.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *