Câu hỏi 240: Tại sao không nên xây dựng nhà yến trong khu dân cư?

Trả lời:

–  Xây nhà yến trong khu dân cư nhất là những nơi gần trường học, bệnh viện, v.v… có thể chịu rủi ro phải buộc di dời theo Luật chăn nuôi có hiệu lực ngày 01/01/2020. Ngoài ra, còn gây phiền hà về tiếng ồn, vệ sinh cho người dân xung quanh, gây mất mỹ quan,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *