Câu hỏi 239: Có nên xây dựng nhà yến ở khu vực có nhiều nhà xưởng, khu công nghiệp hay không?

Trả lời:

–    Không nên xây dựng nhà nuôi chim yến ở khu vực có nhiều nhà xưởng, khu công nghiệp vì những khu vực này không khí ô nhiêm, lượng côn trùng làm thức ăn cho chim yến cũng không đủ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *