Câu hỏi 237: Ở độ cao bao nhiêu so với mực nước biến thì không nên xây dựng nhà yến?

Trả lời:

Trước đây, nhiều nhà nghiên cứu điểu học khuyên không nên nuôi yến ở những vùng cao hơn mặt nước biển từ 500m, tuy nhiên thời gian qua các tỉnh Tầy Nguyên có độ cao từ 600-700m so với mặt nước biển vẫn có thế phát triển nghề nuôi yến. Theo tôi, nhà nuôi yến  không nên xây ở độ cao 800m so với mặt nước biển. Độ cao trên 800m chim yến vẫn có thể sinh sống và làm tố nhưng rủi ro sẽ rất cao.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *