Câu hỏi 236: Muốn xây dựng một nhà yến mới, mà xung quanh nhà trong vòng bán kính 3km đã có 4 nhà yến mới xây và 1 nhà yến đã xây thành công 5 năm. Xin hỏi nếu xây ở khu vược này thì sự phát triển nhà chim và rủi ro như thế nào?

Trả lời:

–    Xây dựng được nhà nuôi chim yến ở đây. Tuy nhiên, để đảm bảo thành công cần phải chọn đơn vị tư vấn thiết kế lắp đặt am hiếu về vùng chim này, đế hiệu quả cần phải làm mọi thứ tốt và chuẩn hơn các nhà yến xung quanh để tăng hiệu quả dẫn dụ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *