Câu hỏi 234: Xây nhà yến trên đất nông nghiệp được không?

Trả lời:

–    Được nhưng phải lập hồ sơ xin phép quy mô trang trại ở phòng nông nghiệp cấp huyện, tại đây họ sẽ hướng dẫn thủ tục. Phải có đánh giá tác động môi trường, phương án vệ sinh an toàn áp dụng cho nhà yến, thiết kế xin phép xây dựng hạ tầng,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *