Câu hỏi 233: Muốn làm nhà yến thì bắt đầu như thế nào và cần những gì?

Trả lời:

–  Đầu tiên là xác định mức đầu tư để tính quy mô đầu tư cho phù hợp. Xác định vị trí xây dựng có phải là vùng có chim yến sinh sống không. Tìm đơn vị tư vấn uy tín chuyến giao kỹ thuật nuôi chim yến có cam kết rõ ràng về số chim và mốc thời gian

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *