Câu hỏi 232: Cùng một diện tích nuôi nhưng chia mỗi tầng thành như một nhà riêng biệt, thì có mang lại hiệu quả gấp đôi hay không?

Trả lời:

–    Cùng một diện tích nuôi nhưng chia mỗi tầng thành như một nhà riêng biệt, thì không thể mang lại hiệu quả gấp đôi nhưng vẫn có thể tăng hiệu quả hơn khi đảm bảo được diện tích tối thiếu 150m2 cho một hệ thức và đảm bảo được việc ngăn sáng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *