Câu hỏi 231: Khi nhà nuôi hiện có đã đầy chim, việc mở rộng thêm diện tích bằng cách xây thêm 1 căn cặp bên nhưng sử dụng chung chuồng lượn, không gian như vậy có đủ để chim nhà mới phát triễn hay không?

Trả lời:

–    Trước khi thực hiên cần phải tính toán được lượng chim và chu vi phòng lượn cho phù hợp. Đường bay từ lỗ chim cũ với lỗ thông qua nhà mới phải phù hợp. Ánh sáng từ lỗ chim cần đảm bảo đủ độ sáng lọt vào nhà nuôi mới đề đảm bảo chim nhận ra trời sáng và đen giờ đi kiếm ăn, đảm bảo chim tìm được lối ra. Nên mở phòng lượn mới cho nhà yến mới thành 1 căn độc lập.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *