Câu hỏi 230: Khi thông tầng xuống để mở rộng không gian nuôi cho nhà yến, quá trình cắt đục bê tông có ảnh hưởng đến đàn chim hiện có hay không?

Trả lời:

–    Sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đen đàn chim hiện có. Nên cần lưu ý chọn thời gian và thời điểm thực hiện, tránh thời điểm lượng chim non nằm tố nhiều, thời gian thực hiện cần đảm bảo tránh ảnh hưởng đến thời điểm chim về tổ nghỉ ngơi, có thể thực hiện từ 8h – 11 h30 và 13h – 15h hoặc kết thúc sớm hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *