Câu hỏi 229: Xây nhà nuôi chim yến phỏng mô hình núi hang yến đảo được không?

Trả lời:

–   Mô hình hang yến đảo là mô phỏng nhìn từ bên ngoài như là núi nhưng vẫn dụ chim yên nhà là chủ yếu và hệ thống ván tổ hay các hệ thống bên trong cũng lắp theo mô hình nhà yến. Mô hình núi hang yến đào này tốn kém và cần thêm đơn vị chuyên đắp mô hình núi bên ngoài và phun vữa xi măng bên trong. Những Công ty kỹ thuật yến lâu năm tại Việt Nam sẽ làm được. Ở Bình Dương có núi nhân tạo khu du lịch Đại Nam nhưng vô tình phù họp chim yến vào làm tổ và họ tiến hành lắp thêm thanh tổ, loa gọi cho có nhiều chỗ bám và phát triển bầy đàn rất tốt.

Hình: Mô hình nhà yến mô phỏng hang động

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *