Câu hỏi 226: Mặt tường bên trong nhà nuôi chim yến có nên tô không?

Trả lời:

–   Có thể không tô để giảm chi phí nhưng cần xây kỹ đề không có kẽ hở tạo môi trường cho gián, kiến, rắn, thằn lằn,…trú ngụ. Tốt nhất nên tô để tường chắc chắn hơn, ổn định về nhiệt độ, độ ẩm hơn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *