Câu hỏi 225: Nhà nuôi chim yến chiều cao tối thiểu 1 tầng là bao nhiêu và nếu chiều cao thấp thì chiều dài của phòng có ảnh hưởng gì không ?

Trả lời:

–   Chiều cao tối thiểu từ 2,8m trở lên. Nếu chiều cao quá thấp từ l,5m thì chiều dài của phòng cũng nên dài ra từ 5m trở lên đê chim dễ bay trong không gian thấp. Khuyến cáo không nên làm nhà với chiều cao dưới 2,8m.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *