Câu hỏi 223: Ngoài thông tầng thắng đứng và thông tầng xéo, còn có những cách bố trí thông tầng nào khác như thế nào ?

Trả lời:

–   Có trường hợp thông tầng cuối nhà. Đây là kiểu nhà không thiết kế phòng và lỗ thông tầng từ chuồng lượn sát vách tường rất nhỏ khoảng 1m2, còn thông tầng cuối nhà rộng cả nhà và dài khoảng 1,5m.

Hình: Thông tầng cuối nhà

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *