Câu hỏi 222: Nhà yến không làm chuồng cu và làm chuồng cu có ưu điểm và nhược điểm so với nhau như thế nào?

Trả lời:

–    Nhà yến không làm chuồng cu thì chỉ có 2 hướng để chim lượn và tiếp cận lỗ miệng hang, đây thường là từ những nhà ở cải tạo lại hoặc trong vùng bị hạn chế chiều cao. Còn nhà có chuồng cu thì chim yến có khoảng không bay dạo xung quanh chuồng cu sẽ cảm thây thoải mái hơn. Vì thế nên xây nhà yến có chuồng cu để thỏa mãn tập tính của chim yến.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *