Câu hỏi 221: Có ý kiến rằng thông tầng lệch lấy sáng khó, đi loa dẫn khó, giữ chim non khó hơn thông tầng thẳng. Vậy ý kiến chuyên gia như thế nào?

Trả lời:

–    Theo tôi vấn đề là ở cách thiết kế. Thiết kế đúng theo từng nhà thì lấy sáng hay đi loa dẫn sẽ không phải là vân đê khó. Còn nhà yến thông tầng lệch hay thẳng giữ chim non lại khó hon là điều chưa ai có thể chứng minh.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *