Câu hỏi 220: Thông tầng xéo khó điều chỉnh dòng khí luân chuyển trong nhà nuôi chim yến về tốc độ gió qua lỗ thông hơi và lượng khí đi ra phòng lượn hơn thông tầng thẳng đứng phải không?

Trả lời:

–   Theo tôi là vậy, vì thông tầng lệch tạo nhiều góc nhà đôc lập khó luân chuyển không khí. Thông tầng lệch ít tốn diện tích phòng lượn, tuy nhiên không an toàn khi hái tổ, kiểm tra loa hay chăm sóc nhà yến,…

Hình: Thông tầng xéo

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *