Câu hỏi 219: Nhà nuôi chim yến thông tầng thẳng đứng chim khó xuống sâu các tầng dưới, cách khắc phục như thế nào?

Trả lời:

–   Thông tâng thẳng đứng chim yến vẫn xuống được các tâng dưới nhưng lưu ý về cách bố trí loa thông tầng rút chim xuống, cách chỉnh âm dẫn để chim xuống sâu, diện tích thông tầng phải rộng và thông thoáng. Việc thông tầng thắng giúp đảm bảo an toàn hơn cho việc chăm sóc, hái tổ, kiểm tra nhà yến,…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *