Câu hỏi 218: Có thông tin nhà yến được thiết kế nhiều thông tầng dễ làm chim hoảng loạn khi tìm đường ra và nhiều tầng thì nên tách ra nhiều hệ riêng biệt có đúng hay không?

Trả lời:

–   Nhiều thông tầng với 3-4 tầng thì chấp nhận được và thông tầng phải rộng, thông thoáng, không vướng cầu thang hay phòng kỹ thuật. Nhiều tầng hơn thì nên tách ra riêng biệt kiểu nhà 2 trong 1, nhât là đối với nhà mở rộng hoặc xây tăng thêm diện tích thì nên mở lối đi mới riêng biệt.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *