Câu hỏi 217: Một số kỹ thuật Thái Lan bố trí 2 cửa miệng hang, hướng đối diện nhau, đều lệch phải, vậy ưu nhược điểm của cách bố trí này như thế nào?

Trả lời:

–  Tôi chưa nghiên cứu về kỹ thuật này nên không thể đánh giá ưu nhược điểm của cách bố trí cửa dạng đối diện này. Tuy nhiên, theo tôi nên mở 2 cửa ở 2 cạnh góc vuông là phù hợp.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *